Privacy

Het privacybeleid dat PanelClix hanteert is gebaseerd op de gedragscode van Esomar, de Europese overkoepelende organisatie van marktonderzoekbureaus. Daarnaast hanteert PanelClix additionele toezeggingen naar haar leden om de privacy van leden te beschermen.

Onze garanties naar onze leden:

Jouw emailadres en de bij ons bekende profielgegevens worden uitsluitend gebruikt om jou uit te nodigen voor de voor jou relevante marktonderzoeken.

Aan marktonderzoekers wordt door ons alleen informatie verstrekt in de vorm van geanonimiseerde profielen. Jouw persoonlijke gegevens zullen nooit worden verstrekt aan anderen.

Alle profielgegevens en alle gegevens die je invult bij marktonderzoeken worden losgekoppeld van jouw naam, adres en emailadres en andere persoonsgebonden gegevens. Daarvoor hebben we volstrekt gescheiden systemen opgezet waardoor beide soorten gegevens (marktonderzoekgegevens en jouw persoonlijke gegevens) ook fysiek nooit in hetzelfde bestand of systeem te vinden zijn. Tevens is onze infrastructuur en software zo beveiligd dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot jouw persoonlijke gegevens.

Jouw medewerking aan een marktonderzoek is volkomen vrijwillig. We gebruiken marktonderzoeken nooit misleidend om jou producten of diensten aan te bieden.

Je hebt de mogelijkheid om op ieder moment te bepalen of je nog langer uitnodigingen wilt ontvangen voor marktonderzoek. Je kunt op elk gewenst tijdstip besluiten jouw lidmaatschap te beëindigen en je gegevens te wissen.

Ons beleid inzake de omgang met jouw privacy voldoet aan de (nieuwe) Wet Bescherming Persoonsgegevens ("WBP"). Bovendien is PanelClix aangemeld bij de Registratiekamer onder nummer P-0020771.

De gebruikte cookies bevatten geen persoonlijke gegevens en worden alleen gebruikt om het jou gemakkelijk te maken op de website van EuroClix (voor inzage in je saldo). Gebruik wordt gemaakt van tijdelijke cookies, een bestand dat wordt opgeslagen op je PC om je te herkennen en automatisch toegang te geven tot de EuroClix website. Wanneer je besluit gebruik te maken van overige diensten van het EuroClix spaarprogramma, betekent dit dat je akkoord gaat met de Privacy Statement die daarbij hoort.
Home  |    Over PanelClix   |    Ik heb een vraag   |    Privacybeleid   |    Contact   |    Onderzoek uitvoeren   |    PanelClix © 2017