Privacy

Laatste update: 10-12-2019

Ons programma kan bestaan dankzij uw vrijwillige deelname aan PanelClix. Voor ons is het dan ook van essentieel belang dat al uw persoonlijke gegevens zijn beschermd. Minstens zo belangrijk vinden we het om u duidelijk te informeren over hoe we uw gegevens beschermen en hoe we deze gebruiken voor een zo prettig mogelijke gebruikerservaring. 

Beveiliging boven alles
De infrastructuur en software van ons spaarprogramma zijn zo gemaakt en beveiligd dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens. Heeft u vragen of twijfels over de beveiliging die we toepassen, aarzel dan niet om onze ledenservice te benaderen via ledenservice@euroclix.be

Ons privacybeleid voldoet aan de Algemene Verordering Gegevensbescherming ("AVG"). Bovendien zijn we met het EuroClix/PanelClix spaarprogramma aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder meldingsnummer 1414870. Ook houden we ons aan de Code Reclame via E-mail zoals deze is opgesteld door de branchevereniging DDMA en hanteert PanelClix een beleid dat is gebaseerd op de gedragscode van Esomar, de Europese overkoepelende organisatie van marktonderzoekbureaus.

Wat verstaan we onder uw gegevens?
Onder uw gegevens verstaan we:
- de gegevens en profielkenmerken die u zelf bij ons heeft ingevuld en 
- gegevens die wij over u verzamelen, zoals: 
 • surf, klik en koopgedrag op onze website en in onze e-mails
 • cookies
 • IP-adres
Wat doen we niet met uw gegevens? 
We beloven u dat we uw persoonlijke gegevens nooit zullen verkopen aan of ruilen met welke partij dan ook. Ook delen we uw gegevens nooit met derden, tenzij u daar expliciet toestemming voor heeft gegeven. 

Wat doen we wel met uw gegevens? 
We willen graag relevant voor u zijn en proberen ons aanbod zo goed mogelijk op uw interesses aan te laten sluiten. We gebruiken uw gegevens dan ook voor meerdere doeleinden. Hieronder een overzicht waarvoor we uw gegevens nodig hebben: 

- Bevestiging van uw lidmaatschap 
Als u lid wordt van EuroClix, vragen we u in een e-mail om uw lidmaatschap te bevestigen (dubbel opt-in noemen we dat). Wanneer u dit heeft gedaan, beschikt u over een eigen EuroClix-account met inloggegevens en een persoonlijk lidnummer. 

- Clix bijschrijven op uw saldo 
Om Clix te kunnen sparen via EuroClix en PanelClix, is het nodig dat we uw deelname aan acties, deelname aan marktonderzoeken e.d., teruggekoppeld krijgen van onderzoeksbureaus, opdrachtgevers en andere partners. Dat doen we volledig geanonimiseerd met behulp van uw persoonlijke EuroClix/PanelClix lidnummer. We geven dus nooit een e-mailadres of andere persoonsgegevens mee aan onze partners, wanneer u hun webpagina bezoekt. Pas als u zelf uw gegevens afgeeft bij de partner, kunnen zij hierover beschikken. 

- Clix uitbetalen op uw bankrekening 
Wanneer u voldoende Clix heeft gespaard en deze laat uitkeren op uw bankrekening, vragen we u om de benodigde persoonsgegevens bij ons achter te laten, zodat we de overboeking succesvol kunnen realiseren. Ons doel is om uw uitbetaling binnen 5 dagen te verwerken. 

- Een optimale ledenservice bieden 
Ook om u goed te kunnen helpen bij vragen, kunnen we gebruik maken van uw gegevens. We raadplegen deze alleen wanneer dit noodzakelijk is om uw vraag goed te kunnen beantwoorden. Soms maken we gebruik van een andere partij voor het geven van antwoord op uw vragen. Dit gebeurt doorgaans alleen met behulp van uw persoonlijke EuroClix lidnummer, tenzij u via de ledenservice of bij een Clix Claim aangeeft dat we uw gegevens mogen gebruiken om navraag te doen. Bijvoorbeeld met behulp van een orderbevestiging van uw aankoop. 

- E-mailnieuwsbrieven samenstellen 
EuroClix verstuurt regelmatig algemene en persoonlijke e-mails met aanbiedingen van adverteerders. Algemene nieuwsbrieven sturen we naar iedereen. De persoonlijke nieuwsbrieven versturen we op basis van uw gegevens, zoals eerdere ingevulde onderzoeken of kliks op de website. Meestal kunt u Clix sparen met het lezen van of het klikken op zo'n e-mail. Daarnaast hebben we nieuwsbrieven van en over EuroClix en PanelClix diensten en servicegerichte e-mails die bijvoorbeeld bevestigen dat we Clix aan uw saldo hebben toegevoegd, dat een Clix Claim in behandeling is genomen of dat een uitbetaling is verwerkt. 

- Gericht uitnodigen voor marktonderzoek (via PanelClix) 
Deelname aan marktonderzoeken via PanelClix gebeurt altijd volstrekt anoniem en de antwoorden die u geeft worden altijd losgekoppeld van uw persoonlijke gegevens. Daarvoor hebben we volstrekt gescheiden systemen opgezet waardoor beide soorten gegevens (marktonderzoekgegevens en uw persoonlijke gegevens) ook fysiek nooit in hetzelfde bestand of systeem te vinden zijn. Tevens is onze infrastructuur en software zo beveiligd dat anderen geen toegang kunnen krijgen tot uw persoonlijke gegevens. Marktonderzoeken worden ook nooit misleidend ingezet om u producten of diensten aan te bieden. Het kan wel gebeuren dat we een opdrachtgever (nadat het onderzoek is gesloten) van een zogenaamde aanvulling op het onderzoek voorzien, zodat zij bijvoorbeeld de uitkomsten van het onderzoek kan indelen naar socio-demografische achtergronden. Maar ook daarbij zullen gegevens nooit terug te leiden zijn naar u als individu. 

Om een zo hoog mogelijke kwaliteit te kunnen bieden, worden uitnodigingen voor marktonderzoeken meestal heel gericht uitgestuurd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van de persoonlijke gegevens die u bij ons achterlaat. Dat heeft ook een groot voordeel voor u: u ontvangt daardoor zo min mogelijk uitnodigingen voor onderzoeken waarbij u alsnog niet binnen de doelgroep valt. 

- Misbruik van het spaarprogramma bestrijden 
Als we daar aanleiding toe zien, kunnen we gegevens gebruiken om fraude te onderzoeken, te voorkomen en tegen te gaan. Als dat wettelijk verplicht is, zullen we uw gegevens verstrekken aan de overheid. 

Hoe lang bewaren we uw gegevens? 
Hoe lang we uw gegevens bewaren hangt af van hoe actief u lid blijft. Zolang u actief lid blijft van ons spaarprogramma, bewaren we uw gegevens en kunt u deze inzien, opvragen en aanpassen. Als u zich bij ons uitschrijft, óf als wij u uitschrijven omdat u te lang niet actief bent geweest, dan blijven uw gegevens nog 8 weken bewaard. 

Kan ik mijn gegevens laten verwijderen? 
Ja. Een groot deel van uw gegevens kunt u zelf beheren onder 'Mijn gegevens'. Wilt u andere gegevens inzien of verwijderen, aarzel dan niet om even contact op te nemen met onze ledenservice via panelclix-nl@euroclix.be

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om op ieder moment te bepalen of u nog langer uitnodigingen wilt ontvangen voor marktonderzoek. U kunt op elk gewenst tijdstip besluiten uw lidmaatschap te beëindigen en uw gegevens te (laten) wissen.

Kloppen uw gegevens niet, of heeft u andere vragen? 
Neem gerust contact op met onze ledenservice via panelclix-nl@euroclix.be

Informatie over cookies  
Cookies zijn kleine stukjes informatie die tijdens het internetten worden opgeslagen op uw computer. De informatie is nodig voor het juist functioneren van een website. Cookies kunnen persoonlijke informatie verzamelen. 

Cookies zorgen ervoor dat: 
 • u ingelogd blijft;
 • adverteerders uw lidnummer kunnen opslaan en aan ons kunnen terugkoppelen;
 • we u de Clix kunnen toekennen waar u recht op heeft;
 • de website snel is;
 • we fouten en ongemak op de website kunnen opsporen;
 • we verbeteringen kunnen testen;
 • we u persoonlijk kunnen adviseren op basis van wat u eerder heeft gekocht en/of bekeken;
 • u aanbiedingen kunt delen via social media zoals Facebook en Google.
- Cookies verwijderen of uitschakelen 
Cookies kunt u altijd zelf via uw browserinstellingen verwijderen of uitschakelen. Uitleg over het aanpassen van de cookie-instellingen vindt u onder Help in de meeste browsers. Maar let wel op: zonder cookies werkt ons spaarprogramma niet goed en is de kans heel groot dat u Clix misloopt. Meer weten over EuroClix en Cookies? Lees onze Cookiepagina.

EuroClix
PanelClix maakt gebruik van het spaarsysteem van EuroClix. Wanneer u besluit gebruik te maken van overige diensten van het EuroClix spaarprogramma, betekent dit dat u akkoord gaat met het Privacy Statement dat daarbij hoort.
Home  |    Over PanelClix   |    Ik heb een vraag   |    Contact   |    Onderzoek uitvoeren   |    PanelClix ©